Het bestuur van vogelvereniging Vogelvreugd heeft door alle maatregelen in het kader van het Coronavirus besloten de bestuursvergaderingen en de ledenvergadering te annuleren.
Dit vooral gebaseerd op het advies van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers die ook de bondsraad van april en de Algemene Vergadering van mei  hebben geannuleerd in afwachting van nadere berichtgeving vanuit de overheid.

Hopelijk zal de ledenvergadering van 26 juni de eerste activiteit zijn georganiseerd door de vogelvereniging, al blijft het heel spannend of er na 28 april wat minder beperkingen voor bijeenkomsten zullen gelden.
Op 26 juni is een interessante spreker van insectenetende vogels uitgenodigd. Zodra zeker is dat deze vergadering door kan gaan zal hiervoor aanvullende informatie beschikbaar komen.

Voor nu rest ons niets anders dan jullie een goede gezondheid toe te wensen en we adviseren jullie om ook rekening te blijven houden met de Coronamaatregelen.

Veel succes met de kweek en vergeet  in deze bijzondere  tijden niet om te genieten van je vogels. Het vogelpraatje halen we later wel in, al worden in deze tijden ook Facebook en andere sociale media goed gebruikt om elkaar op de hoogte te houden.

Het bestuur van vogelvereniging Vogelvreugd