Vogelvereniging Vogelvreugd is een vereniging die is opgericht op 15 januari 1954.  

Vogelvereniging Vogelvreugd stelt zich ten doel de bevordering van de vogelteelt, de vogelkennis, de vogelstand en de vogelliefhebberij zulks alles in de ruimste zin des woords. Onze vereniging bestaat uit senioren en jeugdleden. Het totaal aantal leden bedraagt per 1 januari 2012 114 personen, waarvan 14 jeugdleden. Daarnaast zijn wij als vereniging aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De senioren en de jeugdleden ontvangen iedere maand het prachtige maandblad Onze Vogels.  

De vereniging organiseert 5 keer per jaar een ledenvergadering. In deze ledenvergaderingen proberen we minimaal 2 keer een gastspreker uit te nodigen om ons iets te vertellen over de vogelsport. Er wordt naar gestreefd om over zoveel mogelijk vogelsoorten iets te vertellen en te laten zien door middel van dia's of film.  

Onze leden kweken met de volgende soorten vogels, Kleurkanarie's, Postuurkanarie's, Exoten van zaadeters tot en met vruchten en insecten eters, Grasparkieten, Forpussen, Agaporniden, grote parkieten, Lori's, Duiven en Kwartels. 

Tijdens onze jaarlijkse vogelshow eind november zijn er meer dan 400 vogels in allerlei soorten en kleuren te zien. De vogels worden tentoongesteld op een afdelingstentoonstelling. Deze tentoonstelling wordt elk jaar afwisselend gehouden in het gemeenschapscentrum Meulvliet te Tholen en de Wellevaete te Sint-Annaland. 

Ook al hebt u maar ’n vogeltje als huisdier, lid worden van een vereniging is altijd aan te bevelen omdat dit diertje ook de juiste voeding en verzorging nodig heeft. Uiteraard staan onze leden altijd met raad en daad voor u klaar. 

Jaarlijks nemen wij deel aan de braderie te Sint-Annaland en Tholen met als voornaamste doel naamsbekendheid geven aan onze vereniging en het vergaren van inkomsten om onze club in stand te houden. Zonder subsidie proberen wij een financieel gezonde boekhouding te voeren om het voortbestaan van onze club in stand te houden.

Geluid Putter